ПнВтСрЧтПтСбНд

Вас вітає  Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернівецькій області.

 

   Основні напрями роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області:

- Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в професійно-технічних навчальних закладах області та підготовка пропозицій щодо їх удосконалення, надання конкретної методичної допомоги педагогічним колективам  професійно-технічних навчальних закладів;

- Здійснення роботи щодо вдосконалення  змісту,  форм і методів навчання;

- Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження позитивного педагогічного і виробничого досвіду у навчально-виробничий та навчально-виховний процес;

- Надання інформаційних матеріалів про передовий педагогічний та виробничий досвід у професійно-технічні навчальні заклади області;

- Організація і проведення конференцій, семінарів, шкіл передового досвіду, обласних методичних об’єднань, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо;

- Організація та проведення виставок навчальної, навчально-методичної та методичної літератури, навчально-наочного приладдя та технічних засобів навчання;

- Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області;

- Участь в організації стажування педагогічних працівників на підприємствах, надання допомоги у розробці індивідуальних планів і програм стажування. у професійно-технічних навчальних закладах;

- Збір інформації, концентрація матеріалів про надання освітніх послуг та освітні ресурси професійно-технічних навчальних закладів області;

- Вивчення та узагальнення потреб професійно-технічних навчальних закладів області у програмно-методичній документації, підручниках, навчальних посібниках, навчально-методичній літературі тощо, організація їх замовлення та розподіл;

- Проведення консультацій керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області з питань навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, використання навчальних планів і програм та іншої навчально-методичної документації;

- Надання методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам області щодо організації роботи педагогічних Рад, методичних об’єднань, методичних кабінетів;

- Участь у розробці проектів Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій,  підготовка за якими здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах області;

- Організація розробки робочих навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів області, їх аналіз та подання на затвердження до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації;

- Розробка навчальних планів і програм та іншої документації, надання послуг на виконання інших робіт на замовлення підприємств, організацій, установ та окремих громадян, а також надання методичної допомоги підприємствам та організаціям з питань підготовки і перепідготовки робітничих кадрів на виробництві;