ПнВтСрЧтПтСбНд

Охорона праці

 

Нормативно-правові акти з охорони праці

Кодекс законів про працю України

Кодекс цивільного захисту України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний Кодекс України

Закони України:

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про дорожній рух"

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Закон України "Про охорону здоров'я"

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. які причинили втрату працездатності"

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

Закон України "Про колективні договори і угоди"

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами"

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ  ДНАОП-0.00-1.21-98-Правила-безпечної-експлуатації-електроустановок-споживачів.doc

 

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ  

 

 

Накази Міністерства освіти і науки України


Наказ "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах"  Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці.DOC

Наказ "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах"  Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час.doc 

Наказ "Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН України"  Про затвердження положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах.doc

Наказ "Про затвердження Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності ПТНЗ  Про затвердження положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності.doc

Наказ "Про затвердження примірних інструкцій з охорони праці під час виробничого навчання за професією "Електрогазозварник", "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" для учнів ПТНЗ" Про затвердження примірних інструкцій, тракторист, електрозварник.doc

Наказ "Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах" 15_42.doc

Наказ "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"  Nakaz_MONU_15_8_2016_974.doc

 

 Накази Міністерства надзвичайних ситуацій України


Наказ "Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників"

Наказ "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"

Наказ "Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників"

 

 

  Інформаційні матеріали щодо підвищення кваліфікаційної категорії інженеру з охорони праці :

 Нормативні акти (чинні на території України):

- постанова Ради Міністрів СРСР від 26.07.1973 №531  про атестацію інженерно-техн кадрів.doc

- типовий перелік посад інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів які підлягають атестації у відповідності до Постанови Ради Міністрів СРСР від 26.07.1973 №531  перелік посад що підлягають атестації.doc

- постанова Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки, Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати від 05.10.1973 №470/267 "Про затвердження Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших фахівців підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку" Постановление ГКТ и Госкомтруда СССР Положение о атестации.doc

- наказ від 29 грудня 2004 року N 336 "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників"     ОКХ інженер з ОП.doc

 

 

Рекомендації щодо організації роботи та ведення необхідної документації з охорони праці відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці"

Рекомендації щодо організації роботи та ведення необхідної документації з охорони праці.doc

 

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 18 серпня 2008 р. № 3511/0/10-08/020   "Щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування студентів ПТУ під час проходження ними виробничої практики"  Огляд законодавчих змін сторінка 9

  

 Охорона праці: Колекція нормативно-правових актів та нормативних документів

 

Посадові інструкції

Посадова інструкція.doc

 

 

 

Методика проведення обстежень стану охорони праці в установі

Методика проведення обстежень стану охорони праці в навчальному закладі.doc

 

 

На допомогу педагогічним працівникам

 

Підручник "Основи охорони праці" Л.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, М.В.Гаман  osnov_ohoron_praz.doc
Підручник "Основи охорони праці" Жидецький В.Ц.

Навчальний посібник  "Безпека життєдіяльності" Атаманчук П.С.

Підручник "Безпека життєдіяльності" Запорожець О.І.

Навчальний посібник  "Безпека життєдіяльності" Цапко В.Г.

Навчальний посібник  "Безпека життєдіяльності людини" Лапін В.М.

Навчальний посібник  "Безпека життєдіяльності людини та суспільства" Мягченко О.П.

Навчальний посібник  "Основи охорони праці" Атаманчук П.С.

Підручник "Основи охорони праці" Березуцький В.В.

Підручник "Основи охорони праці" Гандзюк В.В.

Підручник "Основи охорони праці" Жидецький В.Ц.

Підручник "Основи охорони праці" Запорожець О.І.

Навчальний посібник "Охорона праці" (питання та відповіді) Москальова В.М.

Навчальний посібник "Охорона праці" Третьяков О.В. 

Навчальний посібник "Охорона праці в туристичному комплексі" Банько В.Г.

Підручник "Цивільна оборона та цивільний захист" Стеблюк М.І.

Посібник "Надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків" (питання та відповіді) Костанян В.Р.   Посібник надання першої допомоги.doc

Посібник "Безпечна експлуатація електронно-обчислювальних машин" (питання та відповіді) Костанян В.Р.   Посібник безпека експлуатації ЕОМ.doc

Журнал "Охорона праці"

Журнал "Пожежна Безпека"

Журнал "Надзвичайна ситуація"

 Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»  ООП_Конспект-лекцій.doc

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами    
Методичні рекомендації1.docx

Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями  навчальних закладів з питань поведінки у надзвичайній ситуації   Методичні рекомендації2.docx

Навчально-методичний посібник "Захист населення під час дій в умовах надзвичайних ситуацій, що пов'язані з можливими терористичними проявами"  НМП Тероризм.doc

Інформаційно-довідковий матеріал "ПОПЕРЕДЖАЄМО, ЗАСТЕРІГАЄМО, РЕКОМЕНДУЄМО"  Попереджаємо, застерігаємо, рекомендуємо.doc

 

 

Методика надання домедичної допомоги постраждалим у разі нещасного випадку на виробництві  premedecinehelpassistance.pdf

 

Організація роботи з охорони праці та контроль виконання вимог охорони праці в професійно-технічному навчальному закладі 

 

 

Організація роботи, загальні вимоги щодо оснащення та змісту роботи кабінету з охорони праці в ПТНЗ 

 

Організація проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки працівників ДПТНЗ "Чернівецький професійний машинобудівний ліцей"

 

Застосування сучасних форм та методів навчання на уроках з предмета «Охорона праці» та позаурочних заходів в ПТНЗ

 

Розробка плануючої документації з предмета «Охорона праці» згідно ДСПТО відповідно до кожного рівня кваліфікації   Виступ Коваш 2.ppt